Menu

Ordensregler

Skolernes ordensregler skal overholdes.
På skolerne må der ikke spilles bold indendørs.
Der må ikke nydes alkohol eller andre rusmidler på skolerne.

Tobaksrygning indendørs er strengt forbudt!
Kun på anviste områder må der ryges.
Der må ikke tilberedes mad på skolerne.

Der skal udvises respekt for sovende i nattetimerne, og ingen støjende adfærd efter kl. 23.00.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og indberetning til det nationale forbund.

Inden afrejse skal de benyttede lokaler efterses af en holdleder og vagten.
Afrejse senest søndag kl. 13.30.