Menu

Stævneregler

Spilletider:
11 mandshold: 2 x 25 min.
8-mandshold: 2 x 20 min.
5-mandshold: 2 x 15 min

Spillerantal:

Hvert hold må bestå af det antal spillere man ønsker, og for hvem der er betalt deltagergebyr.
Alle spillere på holdkort må benyttes i holdet kampe.

Der er fri udskiftning blandt de tilladte spillere i alle kampe.

Hvor intet andet er nævnt spilles der efter DBU, FIFA og IFAB regler.

En spiller må kun spille for ét hold under hele stævnet.

For hver 3 mål et hold er bagud, må der indsættes en ekstra spiller - dog maksimalt 3 ekstra spillere.

Rækkefølgen i puljerne afgøres på følgende måde:

  1. Point (3 point for sejr, 1 point for uafgjort, 0 point for tabt)
  2. Point i indbyrdes kampe
  3. Målforskel i indbyrdes kampe
  4. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  5. Målforskel i samtlige kampe i puljen
  6. Antal scoret mål i hele puljen
  7. Straffespark
  8. Lodtrækning ved mere end 2 hold med samme antal point m.m.

Skulle et hold udeblive fra en puljekamp, kan det pågældende hold ikke gå videre til hverken A- eller B-slutspil.

Ved en ikke spillet kamp er resultatet 3-0.

Straffesparkskonkurrence

Alle spillere på holdkortet, må benyttes i straffesparkskonkurrencen og der må frit skiftes målmand før/under straffesparkskonkurrencen.

Ved uafgjorte kampe i 1/16, 1/8, 1/4 og semifinalerne afgøres kampen ved straffespark. Disse afvikles ikke på den bane som kampen er spillet på. Disse afvikles på Bane 5 straks efter kampen er slut. Grunden til dette er for at undgå forsinkelser. Dette gælder ikke i finalerne. Her afvikles straffesparkskonkurrencen på banen, hvor kampen er blevet spillet. 

Sidstnævnte hold skifter trøjer

Advarsler (gult kort) medfører 5 minutters udvisning i alle rækker. En advarsel mere til samme spiller (rødt kort) medfører udvisning for resten af kampen.
Udvisning (rødt kort) med eller uden forudgående advarsel medfører karantæne i næste kamp i Kattegat Cup.

Regler for 8-mands fodbold:
Off-side findes ikke i 5- og 8-mands fodbold.

Aldersdispensation: (Nyt i 2020)

Der kan efter ansøgning gives følgende dispensationer:

5-mands hold: max. 2 spillere pr. hold
8-mands hold: max. 2 spillere pr. hold
11-mands hold: max. 3 spillere pr. hold

Spillerne må være født op til et halvt år før den pågældende årgang. Der kan dog efter skriftlig ansøgning gives dispensation til at én af disse spillere må være født i første halvår før den pågældende årgang.

Dispensationer givet af de nationale unioner og regioner gælder også under Kattegat Cup. Der skal fremsendes dokumentation for disse inden holdet spiller første kamp.

Dispensationsansøgning sendes til be@kattegatcup.dk

Der skal kunne forevises gyldigt ID på forlangende for alle spillere.

Dommere og regler:
Alle kampe dømmes af eksaminerede dommere. Kampene afvikles efter IFAB's regler, dog med den særregel med fri udskiftning. Spillere der har begået forseelser, der medfører til advarsler (gult kort), bliver udvist i 5 min. Spillerne kan indtræde efter dommerens anvisning efter 5 min. Hvis en ny spiller indskiftes, skal der være spilstop. 2 advarsler i samme kamp straffes med udvisning resten af kampen og der må indsættes en ny spiller efter 5 min. To gule kort i samme situation medfører, at der ikke må indskiftes en ny spiller efter endt straf.

Protester
Eventuelle protester skal skriftligt meddeles stævneledelsens (Stævnekontoret) senest 30 minutter efter pågældende kamp. Med protesten
indbetales 300 kr., som returneres, hvis protesten tages til følge.
Videomateriale kan ikke bruges som bevis i en protest. Protester over beslutninger truffet af kampens dommer afvises.
Stævneledelsens afgørelse kan ikke appelleres.