Menu

Indkvarteringsinformation

Indkvartering

Link til kort

Indkvartering kan påbegyndes fra onsdag kl. 17.00

Liste over indkvartering: opdateres i uge 27

Den enkelte hold/klub får hver et lokale.

Deltagerne medbringer sovepose og luftmadras eller andet liggeunderlag.

En ansvarlig leder SKAL bo sammen med holdet.

Klasselokaler
Borde og stole må IKKE flyttes ud fra klasselokalerne. Påbud fra brandmyndighederne som skal overholdes.

Borde og stole, der flyttes rundt i lokalerne skal stilles på plads igen inden afrejse. (Tag et billede, så I kan huske hvordan tingene stod da i ankom)

Omklædning
Omklædning foregår på skolerne. Husk at medbringe skiftesko.

Der må ikke benyttes fodboldstøvler på skolerne, i busserne samt i spisesalen. Den begrænsede omklædning i stadionbygningen, benyttes af ikke indkvarterede hold.

Ordensregler:

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og indberetning til det nationale forbund.

  • Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt
  • Tobaksrygning på skolernes område er ikke tilladt
  • Tilberedning af mad på skolerne er ikke tilladt
  • Boldspil indendørs på skolerne er ikke tilladt


Der skal udvises respekt for sovende i nattetimerne, og ingen støjende adfærd efter kl. 23.00.

Inden afrejse skal de benyttede lokaler efterses af en holdleder og vagten.

Afrejse senest søndag kl. 10.00.

Informationen & Stævnekontor
Stadion Allé 25, 8500 Grenaa
T:  +45 86 32 70 25

GG = Grenaa Gymnasium
N.P. Josiassens Vej 21, 8500 Grenaa

HS = Grenaa Handels Skole
N. P. Josiassens Vej 44, 8500 Grenaa

TS = Grenaa Teknisk Skole
Århusvej 49-51, 8500 Grenaa

10. kl. = 10. kl. Djursland
Stadion Alle 15, 8500 Grenaa

KATØS = Kattegatskolen (Østre Skole)
Skolebakken 20, 8500 Grenaa

KATSS = Kattegatskolen (Søndre skole)
Åboulevarden 64, 8500 Grenaa

KLUB = Grenaa Ungdomsskole
Åboulevarden 64, 8500 Grenaa

CV2 = Grenaa Handels Skole center
N. P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa

PRIV= Privat indkvartering

Luk