Menu

Holdkort

Alle hold skal indlevere holdkort over samtlige spillere, der benyttes på holdet under turneringen. 

På holdkortet anføres spillernes navne, fødselsdato og - år. En spiller er ikke spilleberettiget i Kattegat Cup, før vedkommende står anført på holdkortet. Står en spiller ikke på holdkortet taberdømmes holdet i alle kampe.

Hvis der er 1 eller 2 spillere med dispensation, skal det tydeligt fremgå af holdkortet, hvilke spillere der er tale om.

Holdkort SKAL afleveres på Stævnekontoret før første kamp. En spiller må kun deltage på ét hold under Kattegat Cup.

 

Såfremt en spiller deltager på 2 hold, taberdømmes begge hold alle deres kampe.

Luk