Menu

Protester

Protester

Eventuelle protester skal skriftligt meddeles stævneledelsens (Stævnekontoret) senest 30 minutter efter pågældende kamp. Med protesten

indbetales 300 kr., som returneres, hvis protesten tages til følge.

Videomateriale kan ikke bruges som bevis i en protest. Protester over beslutninger truffet af kampens dommer afvises.

Stævneledelsens afgørelse kan ikke appelleres.

Luk